Jézus a parlamentben

J

A Római Birodalomban egy rejtélyes, éveken át tartó járvány pusztított a Kr. u. II. században. A szakirodalomban csak Galénosz járványaként, vagy az Antoninusok pestiseként ismert betegség (feltehetőleg egy himlőfajta) nagy hatást gyakorolt a korabeli társadalomra, így a vallási életre is. Ekkor jelent meg Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén egy új, kisvallási mozgalom Abonotheicusi Alexandrosz, az álpróféta vezetésével. A kiváló szónoki képességekkel megáldott próféta rájött arra, hogy a krízishelyzetben a legerősebb érzelem a félelem és a bizonytalanság, amelyet ellensúlyozni és gyógyítani csakis egy új, ezen érzelmekre építő vallással lehet.  Az általa létrehozott új vallás és istenség – Glykon kultusza – olyan sikeres lett, hogy eljutott a mai Erdély és Dobrudzsa területére is, de a birodalom fővárosába, Rómába is,

el egészen a politikai vezető körökig. 

Az álprófétát és új kultuszát később Lukianosz, a szatíraíró tette gúny tárgyává. Az eset a vallástudományban az úgynevezett kisvallási csoportokként ismert mozgalmak egyik prototípusa, mintaképe. A kisvallási csoportokat a már létező, nem egyszer már elavult, unalmas, kevés hívőt érdeklő hagyományos egyházak és vallási közösségek konkurenciájaként hozzák létre, rendszerint egy karizmatikus vallási vezető által kezdeményezett, egzotikus történettel, újszerű ikonográfiával, amely kezdetben csak a barátokat, ismerősöket vonzza be, majd a helyi közösség tagjait, később pedig már a lokális és regionális elitet is. A kisvallási csoportok a hellenizmus és a Római Birodalom öröksége.

E sajátos jelenség fel-felbukkan minden történelmi korszakban, így a XX. században is. Különösen az Egyesült Államokban figyelhető meg, ahol a politikai elit, a társadalmi tagozódás és a liberális gazdasági rendszerből fakadó versenyszellem rátelepült a vallási piacra is. Így jött létre 1935-ben Abraham Vereide, egy norvég-amerikai metodista által létrehozott Testvériség (The Fellowship) vagy más néven Nemzetközi Keresztény Vezetőség (International Christian Leadership) nevű keresztény csoportosulás, kisvallási mozgalom. 

A sokak által „szektaként” ismert, azonban hivatalosan is bejegyzett, tehát államilag elismert mozgalom sajátossága az volt, hogy az Újszövetség tanait a XX. századi társadalmi realitásokhoz, az 1935-ben már érezhető kettős, kommunista és liberális egymásnak feszüléshez igazította. A fasisztoid megnyilvánulásairól is ismert Vereide az 1930-as évek végén az Egyesült Államok közismert „vallási tanítóinak” egyikévé lépett elő, erősen konzervatív, jobboldali és újszerűen keresztény eszmeiséget hirdetve. Az általa csak a „Család” (The Family) néven említett hálózat célja egy olyan világ létrehozása volt, ahol a világ vezető politikusai, gazdasági és értelmiségi elitje egy keresztény-konzervatív eszmeiség köré épülve menti át Jézus tanait a XX. század viszontagságai során. Jelszavuk: Jesus plus nothing, azaz Jézus plusz semmi (más). Vereide kezdeményezte 1935-ben Seattle-ben a nemzeti imareggelit (National Prayer Breakfast); az esemény nyolc évtizeden át töretlen sikernek örvend, és ma már több ezer résztvevőt vonz minden évben. Az 1960-as évek óta az eseményen az összes amerikai elnök részt vett, a Wall Street és az világ vezető gazdasági és politikai szereplőivel, meghívottaival együtt.

A bukaresti parlament ökumenikus imacsoportja 2018. október 17-18. között immár tizenharmadik alkalommal szervezte meg az imareggelit, majd „Nemzeti egység a keresztény identitásban” címmel tartottak konferenciát, szintén a parlamentben
A bukaresti parlament ökumenikus imacsoportja 2018. október 17-18. között immár tizenharmadik alkalommal szervezte meg imareggelijét, majd „Nemzeti egység a keresztény identitásban” címmel tartottak konferenciát, szintén a parlamentben

Vereide munkásságát és a Család mozgalmi tevékenységét

utóda, Douglas Coe (1928–2017) folytatta, akinek vezetése alatt a kisvallási csoport nemzetközi diplomáciai szereplővé, globális vallási tényezővé lett. Coe az 1960-as évektől kezdődően aktív vendége és bensőséges barátja lett az amerikai politikai és közéleti elit minden szektorának: szívélyes kapcsolat fűzte öt amerikai elnökhöz, barátja volt az Egyesült Államok évtizedeken át legnépszerűbb lelkipásztorának, Billy Grahamnek. Az 1970-es években magándiplomáciai utakon vett részt a korabeli elnökök tudtával és baráti beleegyezésével Afrikában, ahol keresztény missziót folytatott. E missziós térhódítás az 1980-as években aktívan kiterjedt Európa keleti, akkor szovjet befolyás alatt álló régióira, így Romániára is.

Ám a Család (vagy a Társaság) romániai térhódítása főleg az elmúlt néhány évben lett jelentősebb. A bukaresti parlamentben legalább 15 éve tartanak nemzeti imareggelit. A 2015-ös eseményt már az akkori képviselőházi elnök, Valeriu Ștefan Zgonea nyitotta meg. Az amerikai tanulmányairól ismert – és később ügynökmúlttal meggyanúsított – Zgonea mellett a romániai nemzeti imareggelik állandó tagjai között találjuk Alina Gorghiut, Ben-Oni Ardeleant és Iulian Dumitrescut is. A jelenség tehát pártfüggetlen, bár döntően jobboldali tagokat feltételez. 

Douglas Coe munkásságát és romániai hálózatának tagjait

részletesen bemutatja Jeff Sharlet két kötete is (The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power és C Street: The Fundamentalist Threat to American Democracy). Az egykori Család-tag Sharlet részletesen felfedi a XXI. századra már globális hálózattal rendelkező, de nagyon visszafogott marketinggel dolgozó kisvallási mozgalmat, amelynek sajátossága, hogy kiemelt tagjai között minden országban neves politikusokat, parlamenti (tehát hatalommal, döntéshozói befolyással rendelkező) tagokat találunk. A romániai tagok „tevékenységéhez” kötődik például a 2018-as melegházasságot ellenző referendum és a Koalíció a Családért Mozgalom támogatása is.

A Családról a Netflix készített nagy sikerű – és igen botrányosra sikeredett– minisorozatot, Sharlet köteteire és személyes beszámolóira alapozva. A sorozat egyik részében részletesen foglalkoznak a 2018-as romániai referendummal és a Család romániai tevékenységével is. A sorozat – ahogy Sharlet kötetei is – sajnos enyhén az összeesküvés-elméletek hangulatát kelti, így nem sorolhatóak feltétlenül a megbízható források közé, ám még legélesebb kritikusai is elismerték, hogy Douglas Coe – akit 2005-ben a világ húsz legbefolyásosabb vallási vezető közé választottak – valóban titkos diplomáciai  hálózatot hozott létre az elmúlt negyven évben, amelynek tagjait ma is megtaláljuk a román aktuálpolitikában.

A Család valódi hatása ma is vita tárgyát képezi, amely a jelentéktelen kisvallási mozgalom képétől az összeesküvés-elméletek által leírt hamis képzetekig számos elméletet szült. Az bizonyos, hogy a jelenség részét képezi a romániai – és immár a romániai magyar – társadalomnak is. Tagjai a fő hangadói a kortárs konzervatív-keresztény eszmerendszernek, amely sajnálatos módon egy dualista, kereszténység kontra „szexo-marxista” diskurzust hozott el mifelénk is. Érdemes megemlíteni, hogy nemzeti parlamenti imareggeli Balog Zoltán (református lelkész, 2018 májusáig az emberi erőforrások minisztere) révén immár Magyarországon is jelen van, amely jelentősen hozzájárult a magyarországi konzervatív értékrend parlamenti képviseletéhez és kiterjesztéséhez (lásd például a Család Éve programot). 

A vallástudományi szempontból is külön csemegének számító jelenség sajátos esettanulmánya egy kisvallási csoport XX. századi felemelkedésének és XXI. századi globalizálódásának, amely révén az 1989-ben még Hitlert is dicsőítő Douglas Coe mozgalma ma már jelen van úgy a román, mint a magyar, sőt a lengyel parlamentben is.

Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.

Pilinszky János: NÉGYSOROS

T. Szabó Csaba
T. Szabó Csaba

Véleménye akkor is fontos számunkra, ha nem egyezik a szerkesztőség vagy szerzőink véleményével. Viszont a hozzászólásának eleget kell tennie pár alapfeltételnek. Vagyis nem lehet közönséges, nem lehet tartalmatlan trollkodás, nem lehet sértő vagy gyűlöletkeltő. Az ilyen kommenteket töröljük, a visszaeső kommentszédelgőket pedig kitiltjuk.

Legutóbbi bejegyzések

Archívum

Kategória