Mi a tétje Kelemen Hunor államelnöki kampányának?

M

Klaus Johannis államfő pompás évet zárt: Dragnea böriben van, a PSD lassan elolvad, ezzel szemben az elnök a szebeni csúcstalálkozón az EU elitjével, nemrég meg Donald Trumppal kapcsolatban kamatoztatta simulékonyságát. Jelenleg az a legnagyobb gondja, hogy lehetőség szerint még az első fordulóban nyerje meg az elnökválasztást. Ilyen szempontból az államelnök-választás nagy meglepetésekkel nem kecsegtet.

Romániai magyar szempontból viszont számos tanulsággal járhat, érdemes tehát követni a fejleményeket.

A) Kelemen Hunor személyes brandje

Az RMDSZ szövetségi elnöke az elmúlt időszakban rejtőzködő üzemmódba helyezte magát. Nagyon kevés látszik abból, hogy egykor újságíró volt, könyveket írt, otthonosan mozgott az értelmiségiek körében, és nem okozott gondot számára kifejteni álláspontját, vagy akár nyilvános vitákban részt venni. Annak idején kimondottan élvezte az elvszerű vitákat, az egyik legnyitottabb, leghozzáférhetőbb politikus volt, ám jelenleg kimondottan kerüli azokat a médiaorgánumokat, amelyek akár még kérdeznének is, de azokat a helyzeteket is, amikor más véleményen lévő értelmiségiekkel kellene vitáznia.

Ez nem okvetlenül azért van, mert a szövetségi elnök leépült értelmiségi lenne, hanem azért, mert az RMDSZ kommunikációja nem építeni kívánja őt, hanem védeni. Porcsalmi Bálint (ügyvezető elnök) nem a tartalomra összpontosít, hanem a csomagolásra. Ő maga imád szerepelni, önmagát építeni és a vicces, progresszív csávó szerepét találta ki magának. Néha tényleg vicces. Miközben ő ezt építi, Kelemen Hunor profilja, imázsa és ezek tartalma, az elnök aspirációi, programja, szakpolitikai (policy) készlete, ütemterve alig van felépítve. Nem kellőképpen jelenik meg, hogy Kelemen Hunor mit „akar”. Kelemen alulépített, Porcsalmi túlépített – ez olyan tény és helyzet, amit a szervezeten belül mindenki tud, nem is ütköznek meg rajta, az új idők normalitásaként tekintenek rá.

B) Kelemen Hunor államelnök-jelölésének üzenete

Álljunk meg egy pillanatra, és próbáljuk felidézni az RMDSZ európai parlamenti választási üzenetét. Sikerül? Ha üzeneten azt értjük, hogy miért igaz az a képlet, hogy EP + RMDSZ + romániai magyarok = szerelem, akkor az EP-kampányban nem volt ilyen üzenet. Az RMDSZ választási üzenete inkább az volt, hogy: Orbán Viktor + Kelemen Hunor + romániai magyarok = szerelem. Majd – látva a nagyon magas országos részvételt – a választások napján ez volt a mozgósító üzenet: romániai magyarok RMDSZ = halál.

De akkor az államelnöki kampánynak milyen üzenete lesz? Mi történik, ha Kelemen Hunort kell fókuszba állítani? Nyilvánvalóan a fentiek egyike sem működik– nagy valószínűséggel afféle mutassuk meg „nekik” lesz az új üzenet, vagy jobb esetben valamiféle építjük Erdélyt (ami valójában azt jelenti, hogy próbáljuk megszépíteni Székelyföld stagnálását).

Pedig ez a kampány kiváló lehetőség lenne Kelemen Hunor számára, hogy visszatérjen.

Jelenleg inkább problémamegoldó vagy a problémákon jó érzékkel átlépő, nem ellenszenves, de fásult és sodródó tragikus hős ő, aki inkább visszaigazolja a romániai magyarok otthonosan megélt keserves sorsát, mint hogy erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy lecserélje egy másikra, egy újra, talán jobbra. Ez nem kevés, tulajdonképpen nagyon is sok, nagyon is autentikus. Csak hát passzív és statikus. 

C) Miért Kelemen Hunor a jelölt? 

Nagy valószínűséggel Kelemen Hunor szívesebben választana egy kétoldali tüdőgyulladást, mint a jelöltséget. A politikusok, akikkel az elmúlt időszakban beszélgettünk, mégis az egyedüli jó döntésnek tartják azt, hogy Kelemen vállalta a cirkuszt. Egyrészt azért, mert ha bárki más lett volna a jelölt az első vonalból, lehetőséget látott volna arra, hogy fel- és kihasználja Kelemen Hunor alulépítettségét. Másrészt pedig a szóba jöhető jelöltek bármelyikének térnyerése felgyorsította volna a szövetség elfideszesedését, aminek ugyan Kelemen Hunornak nem akaródzik különösebben elébe állnia, de legalább nem is fáradozik az ügyön.

D) Felfalta-e Kelemen Hunort Orbán Viktor? 

A kérdést nem azért tesszük fel, mert bosszantani akarjuk az RMDSZ-eseket, vagy mert el akarjuk nyerni az Orbán-gyűlölők rokonszenvét. A kérdés azért jogos, mert Kelemen Hunor személyes brandje mára az orbanofil univerzum része lett. Fogalmazhatunk óvatosabban így: a reputációs transzfer a két politikus között természetesebb, mint valaha. Sőt: Orbán úgy lett a Kelemen-brand része, hogy ez fordítva nem igaz.

Ez nem az érem egyik oldala. Az Orbán Viktor és a Kelemen Hunor közti viszonyt nem a friend szó írja le leginkább, hanem az amerikai politikai sajtóban használatos frenemy. BarÁtok. Miért? Több okból – mi hármat emelünk ki, amelyeket a legfontosabbaknak tartunk. 

Először is a Fidesz már most is jelentős médiafölényben van Erdélyben az RMDSZ-hez képest, és ez a folyamat nem látszik lelassulni. Másodszor, mert a jelentős pénzeket a Fidesz csak a legritkább esetben szórja az RMDSZ-en keresztül vagy az RMDSZ-hez köthetően. Harmadrészt, mert az RMDSZ-ben olyan új politikusi nemzedék jön fel, amely sikereit tekintve jobban lesz köthető a Fideszhez, mert a Fidesz hozta őket helyzetbe, a Fidesz tömi ki őket, és politikai szocializációjuk jelentős részét is a Fidesztől, s ezen túl nem ritkán a legkeményebb NER-es vonaltól kapják.

Nagyon nehezen képzelhető el, hogy a felsorolt, saját mozgásterét perspektivikusan nagyon leszűkítő fejlemények elkerülnék Kelemen figyelmét. Ellenkezőleg. Viszont, amit Kelemen Hunor bírálói nem akarnak észrevenni, az az, hogy az új stratégiai partnerség csak azért nem küldte térdre az RMDSZ-t, mert Kelemen Hunor nem szorgalmazza a feltétlen kapitulációt, és csapata pedig csak részben teljesíti az elvárásokat, amelyeket a Fidesz támaszt. Antal Árpádnak vagy Tamás Sándornak nem lenne nagy gondja azzal, ha az RMDSZ a Nemzeti Együttműködés Rendszere afféle ügyes kis helyi franchise-ként működne. Kelemen gyomra, szemben minden felszínes leegyszerűsítéssel, ezt nem veszi be. Ennek ellenére az RMDSZ mégiscsak lassú, csendes, de biztos neresedésen megy keresztül.

A Fidesz nagy dózisú cukrot pumpál a romániai magyar testbe, és ez még önmagában nem is lenne komoly baj, ha ezzel egy időben nem nyomna be ópiátokat is. Lehet, hogy a dózist Kelemen Hunor nem tudja már kontrollálni, de az arányt az anyagok között még igen. Valójában ez a rejtett agendája, s ez a maga rendjén nagyon is tisztességes agenda. Nem valami napóleoni, de nem is goebbelsi.

E) Felfalta-e Kelemen Hunort Kelemen Hunor?

Néhány kommunikációs hiba nem a világ. Kínos mozgósító sajtótájékoztatót tartani a családvédelmi referendum másnapján? Belefér. Az úzvölgyi temetőháború alatt előjönni azzal totál destruktív üzenettel, hogy ez Románia igazi arca? Belefér. Viszont az már mélyebb hiba, hogy az EP-választások alatt nagyon nehéz volt észrevenni a vezérfonalat az elnöki kommunikációban, sőt, még egy emlékezetes, könnyen felidézhető, igazán mobilizáló mondatot is. A választások után is Porcsalmi vitte el a showt – elég arrogánsan, tegyük hozzá.

Ez a Porcsalmi-féle „mindenki hülye, csak én vagyok barométer” attitűd volt a betetőzése annak a folyamatnak, ami úgy foglalható össze, hogy a szövetség vezérkara nem tud mit kezdeni a kritikával, nem tesz különbséget az egyre több destruktív és az egyre kevesebb konstruktív kritika között. A szövetség például teljes tagadásban van, ha a városi progresszív szavazatok elvesztésének valódi tétjéről és valódi nagyságrendjéről van szó. Ezt a nagyvonalú tudomásul-nem-vételt meg is engedhetné magának, sőt fel is használhatná, ha Kelemen Hunor alkatilag populista vezető lenne, akit nem az egyetemek, a szerkesztőségek és a kiállítás-megnyitók formáltak. Ezért van az, hogy Kelemen ugyan nem falja fel önmagát, de tartózkodik is attól, hogy markánsan artikulálja magát. Ez viszont nem fog segíteni a rá leadott szavazatok mennyiségén, mert személyes brandje egyre körvonaltalanabb. És olyan helyzetben van, mint a hatalomban levő figurák szoktak lenni: nincs barátja, aki figyelmeztesse. A nagy tét viszont mégsem az, hogy kap-e morálisan megnyugtató számú szavazatot, mert az úgyszólván teljesen mindegy. A valódi tét egészen más.

F) Mi a valódi tét?

Mint elemzésünkből már eddig is kiderült, Kelemen Hunor személyes brandjét gyengébbnek látjuk, mint illene, de több lehetőséget is látunk benne, mint harsány ellenlábasai. Ehhez viszont nem kevés munkával és hozzáértéssel folyamatosan pozicionálni és újrapozicionálni kellene. Ez egy olyan meló, amit ő maga és csapata valamilyen okból nem tudott vagy nem akart elvégezni. A jelenleginél sokkal integratívabb, több fontos témában emlékezetesen megszólaló, a románokkal való kommunikációban szintet lépni akaró stb. jelölt még mindig Kelemen Hunor lenne, de már egy új szélesebb platformú Kelemen Hunor is.

Felismeri-e az RMDSZ ennek a szükségességét, vagy ellenkezőleg, kényelmesen tartalmatlan, csak a csomagolásra összpontosító, vagy éppen nagyszabású, populista formátumú megoldással lépteti be vezetőjét az elnöki kampányba? Ez a tétje ennek a választásnak, s ez középtávon meghatározza majd a közösség önképét, lehetőségeit, közérzetét, fejlődését is.

Nyitókép: RMDSZ

Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.

Pilinszky János: NÉGYSOROS

Kulcsár Árpád
Kulcsár Árpád

Véleménye akkor is fontos számunkra, ha nem egyezik a szerkesztőség vagy szerzőink véleményével. Viszont a hozzászólásának eleget kell tennie pár alapfeltételnek. Vagyis nem lehet közönséges, nem lehet tartalmatlan trollkodás, nem lehet sértő vagy gyűlöletkeltő. Az ilyen kommenteket töröljük, a visszaeső kommentszédelgőket pedig kitiltjuk.

Legutóbbi bejegyzések

Archívum

Kategória