Nem respekt helyett szolidaritást, hanem respektet és szolidaritást

N

Válasz Székely Örsnek a városprogramra írt konstruktív kritikákra.

Talán azért, mert nem vagyok még vérprofi politikus, talán mert tanár vagyok, és megtanultam, hogy a katedra tábla felőli oldalán is érdemes figyelni (mert ott is rengeteget lehet tanulni), talán mert mindennél jobban hiszek a vita konstruktív jellegében, talán mert ismerem és elismerem a kritika szerzőjét, talán mert mindennél jobban szeretném, ha Kolozsvár valóban élhető lenne,

köszönetet szeretnék mondani Székely Örsnek a cikkért.

Hiszek ugyanis abban, hogy a választási kampány célja nem csupán az, hogy a megválasztandó politikusok magukat jó fényben feltüntetve elnyerjenek pár szavazatot, hanem a valódi párbeszéd megteremtésének lehetősége is. Noha igyekeztünk a program összeállításánál minél több kolozsvárival beszélgetni és egyeztetni (mindenféle társadalmi rétegből), egészen biztos, hogy a programban maradtak nyitott kérdések, melyeknek egy részére a szerző élesen rávilágít.

Azt gondolom, hogy (az RMDSZ többi városi jelöltje nevében is szólva) egyetértünk abban, hogy a városrendezési tervek sokszor kuszák, és gyakran az ingatlanbefektetők érdekeit tartják inkább szem előtt, ami az említett dzsentrifikációhoz is vezethet. Ez ellen fel kívánunk lépni, hisz a város perifériáiba szoruló középréteg nem Kolozsvár élhetőségének a záloga. Ennek jegyében azt is szorgalmazni fogjuk, hogy a város lakóinak nagyobb beleszólása legyen az őket közvetlenül érintő (sokszor akár kényes) kérdésekben is. Emiatt kezdeményezni fogom egy olyan magyar nyelvű online, mindenki számára elérhető felület létrehozását, amibe a város lakói különböző témákban megírhatják az elvárásaikat, elégedetlenségeiket, melyek megoldására konkrét lépeseket teszünk majd, illetve beszámolunk ezek eredményéről. Székely Örs szerint respekt helyett szolidaritásra van szükség,

én azt mondom, hogy respektre és szolidaritásra van szükség.

Ennek fényében vitatkoznom kell a menedzserszemlélet elutasításával, noha elismerem, hogy a városnak másképpen kell működnie, mint egy vállalatnak. Sokszor magyarázom a közösségi pénzügyek előadásaimon, hogy egy ország, vagy önkormányzat vezetése más személetet kíván, mint egy vállalat vezetése. Míg a vállalat célja a profit, az önkormányzaté a társadalmi jólét maximalizálása kell hogy legyen. Míg a vállalatvezetőnek kizárólag a tulajdonos érdekeit kell szem előtt tartania, elszámolnia is csak neki kell, addig a városvezetés (vállalati példával élve) inkább a szakszervezeti vezetéshez van közelebb. Ahogy a szakszervezeti vezető is menedzser, noha az alkalmazottaknak tartozik elszámolással, úgy a városvezetők is város polgárainak tartoznak elszámolással.

A vállalatvezetőket ezért is önkényesen nevezik ki, a város vezetőit pedig megszavazzák. Azért szavazzák meg őket, mert (többé-kevésbé) azonosulni tudnak a programban foglaltakkal. Ennek fényében a programot is ezen elvek szerint dolgoztuk ki. Fontos azonban kiemelnem, hogy a (gazdasági) haszon sem az ördög sötét játékszere, és a jólétet sem kizárólag a jó tündérként gondoskodó államnak kell biztosítani, ahogyan azt a szerző több helyen sugallja. Ugyanis ahhoz, hogy egy szolidárisabb város jöhessen létre, szükség van profitot termelő vállalatokra, melyek adójából szociális lakásokat lehet építeni, és bölcsődéket lehet üzemeltetni stb.

A szemléletnek tehát másnak, de nem teljesen ellentétesnek kell lennie egy vállalat és egy város vezetése esetén,

a struktúrák viszont hasonlók. Azaz szükség van egy határozott menedzserre, aki átlátja a helyzetet, aki meghallgatja a véleményeket, aki mérlegel, és aki mindezek alapján (elsősorban a társadalmi jólétet szem előtt tartó) döntést képes hozni, vállalva a következményeket. A civil szervezetek bevonása a döntéshozatalba természetesen prioritás (a szerző által említett szervezetekkel fel fogjuk venni a kapcsolatot), és a jövőben szorosabban szeretnénk velük együttműködni, viszont nekik értelemszerűen konzultatív szerepük kell hogy legyen. A náluk felgyűlt know-how rendkívül értékes erőforrás, mely nagyon fontos inputja lehet a (város)vezetői döntésnek.

Vitatkozom továbbá azzal a feltevéssel, hogy az RMDSZ városi frakciója csupán közvetítői szerepet kíván vállalni a kolozsvári magyarok és a városadminisztráció között. Nem közvetíteni kívánunk, hanem meghallgatni, megérteni a helyi problémákat, és azokat megoldani. A cikkben említett Ada Colau-féle (Barcelona polgármestere) szemlélet azért óvatossággal kezelendő. A városvezetésnek valóban többet kell foglalkoznia a rászorulók lakhatásával (ezt a programban kiegészítjük és részletezzük majd), de a barcelonai rendkívül baloldali megközelítésnek nagyon sok buktatója lehet. Egy város akkor tud élhető lenni, ha a lakóit nem szoktatja le teljesen az öngondoskodásról és felelősségről. A munka, a haszon, a profit respekje meg kell tehát maradjon, míg a rászoruló rétegeket a beszedett adókból fel kell karolni. Ebben a szemléletben írtuk a programot, aminek a kiegészítéséhez már ma nekikezdünk az értékes kritikák alapján.

Székely Örs cikkét olvasva eszembe jutott az a Churchillnek tulajdonított gondolat, hogy a kapitalizmus belső erkölcstelensége a jólét egyenlőtlen elosztása, míg a szocializmusé a nyomor egyenlő elosztása. Az RMDSZ kolozsvári városi frakciója arra vállalkozik, hogy hangosan és határozottan kiálljon a jólét méltányosabb elosztása mellett, de ehhez szükség van a profitot termelő vállalatokra, a központi kávézókra, sőt a néha hangos fesztiválokra is.

Ennek a programnak a további közös kiegészítéséhez és később a megvalósításához kérjük a kolozsváriak segítségét és bizalmát.

A szerző közgazdász, egyetemi adjunktus,
Az RMDSZ  kolozsvári városi tanácsosjelöltje.

Élhető Kolozsvár? Az RMDSZ városprogramjáról

Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.

Pilinszky János: NÉGYSOROS

Rácz Béla-Gergely

Véleménye akkor is fontos számunkra, ha nem egyezik a szerkesztőség vagy szerzőink véleményével. Viszont a hozzászólásának eleget kell tennie pár alapfeltételnek. Vagyis nem lehet közönséges, nem lehet tartalmatlan trollkodás, nem lehet sértő vagy gyűlöletkeltő. Az ilyen kommenteket töröljük, a visszaeső kommentszédelgőket pedig kitiltjuk.

Legutóbbi bejegyzések

Archívum

Kategória