Nyílt levél „gyermekvédő” törvénytervezőinknek

N

Tisztelt Bíró Rozália, Gál Károly, Könczei Csaba, Seres Dénes, Kulcsár-Terza József és Zakariás Zoltán! Tisztelt erdélyi magyar képviselők!

Az Önök által aláírt törvénymódosító kezdeményezés ügyében írok. Attól tartok, gyermekvédelmi kezdeményezésük végzetes hibát tartalmaz. Aggodalommal fordulok Önökhöz, mindenekelőtt az Önök jóhírét féltve.

Nem kívánom itt a törvénykezdeményezést politikai szempontból méltatni, pusztán egy technikai hibára szeretném felhívni figyelmüket. A genderkutatás, úgy vélem, nem hatja meg Önöket, így az ezzel kapcsolatos aggodalmaimat megtartom magamnak. Bizonyára Önök is úgy gondolják, ott vannak jó helyen. De mivel tudom, hogy a biológiai kedves tárgy az Önök számára, nem tudom magamban tartani a következőket.

Önök a törvénytervezetben a biológia területére vonatkozó tudományos kijelentést tettek. Ez a kijelentés azonban hamis. Azt írják, hogy a születéskor megállapított biológiai nem (sex) nem lehet más, mint férfi vagy nő. Bizonyára tudják, hogy a jelenleg hatályos törvény nem lép fel ilyen tudományos igénnyel. Méltatom az Önök munkásságát, hiszen bátrak ahhoz, hogy bölcsebbnek gondolják magukat elődeiknél, s épp ilyen emberekre van szükség! Akik kimondják, amit ki kell mondani!

Mégis, tudományos igénnyel fellépő kijelentésük a biológia nevű tudomány jelenlegi állása szerint érvénytelennek bizonyul. Számon tartják például az interszexuális embereket. Az interszexualitás biológiai jelenség – többek között, de a többekkel nem nyomasztanám Önöket, maradjunk a kemény, férfias tudományok talaján. Az interszexuális emberek olyan biológiai jellegzetességekkel rendelkeznek, amelyek nem sorolhatók be a női vagy férfi jegyek közé. Szó van például kromoszómák és nemi jegyek közötti eltérésről, nemi kromoszómák rendhagyó számáról és típusáról, kombinációiról, bizonyos esetekben pedig mind női, mind férfi nemi jegyek, nemi szervek meglétéről. Nem mindig, de gyakran észrevehető az, hogy egy ember interszex (ismét hangsúlyozom, biológiai fogalom) már születéskor. A törvénytervezetükben foglalt tudományos kijelentés akkor lenne érvényes, ha azt írnák: „A gyerek biológiai neme (sex) nem lehet más, mint női, férfi vagy interszex.”

Ki sem tudom fejezni meglepettségemet, hogy az interszexualitás biológiai ténye elkerülte figyelmüket.

Hiszen Önök, akik e törvénytervezetet benyújtották, gondolom alaposan foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, főleg, ha tudományos igényű kijelentéseket is megfogalmaztak. Az én ismereteim pusztán az általános műveltség szerény kategóriáiba tartoznak, noha még magyarul is létezik Wikipédia szócikk, amely ismerteti a tényeket. Nem zárhatom ki annak lehetőségét, hogy én tévedek. Bizonyára Önök, akik ilyen bátor tudományos kijelentést fogalmaztak meg, valamilyen tudományos kutatásra alapozták azt, hogy interszex emberek nem léteznek. Kérem, ha ez az eset áll fenn, segítsenek rajtam! Válaszukhoz mellékeljék azokat a tudományos folyóiratokban közzétett cáfolatokat, amelyek az interszexualitás létezését meggyőzően cáfolják és kimutatják az eddigi tudományos eredmények érvénytelenségét!

Túl a tudományos vitákban való – jelenlegi tudásom szerint – elkerülhetetlen alulmaradáson, a törvénytervezetnek jelenlegi formájában akár a gyermekvédelemmel szembemenő hatásai is lehetnek. Ez úgy gondolom, fontos lehet, hiszen bizonyára foglalkoztatni fogja Önöket az interszex gyermekek védelme is, mihelyst elismerik létezésüket – melyet a biológia tudománya, és (ismétlem, meghajolva tájékozott haragjuk előtt) nem a genderkutatás bizonyít. Vannak vidékek, ahol azokat az interszex csecsemőket, akiken születéskor mindkét nem nemi jegyei megvannak, megcsonkítják, hogy megegyezzen az, ami a lábuk között van, azzal, ami a születési bizonyítványon. Más vidékeken ezeket a praktikákat törvény erejével tiltják (például Albániában), sőt a születési bizonyítványban az F és az M mellett a harmadik lehetőség is adott (például Indiában).

Bízom abban, hogy szándékaik a legjobbak, hiszen a törvénytervezetükben kijelentik, hogy a gyerekeknek joguk van saját biológiai nemükhöz (sex), csakhogy ez ellentmond annak, hogy a születéskor megállapított biológiai nem (sex) nem lehet interszex, holott tényszerűen lehet.

Elhíhetik, mennyire zavarban vagyok. És ha már zavartságomról írok, ismét kérem, hogy segítsenek rajtam! A törvénytervezetben nem olvastam a gyermekszegénység felszámolása vagy a kétségbeejtő állapotban levő árvaházak fejlesztése melletti elköteleződésről – esetleg arról, hogy a mindenkori költségvetés meghatározott hányadát ezekre a területekre kell fordítani (tudják, mint a 6%-ot az oktatás esetében). Mivel a gyermekvédelem a legfőbb céljuk, gondoltam nem hagyhatják ki a romániai gyermekeket érintő súlyos gondokat csak azért, hogy külföldi mintára, mondvacsinált álproblémákkal hadakozzanak téves vagy fölösleges, esetleg szándékosan bántó kijelentésekkel. Mély tisztelettel kérem, nyilvánosan tegyék közzé ezeket a részleteket (talán a sajtó hallgatta el?), hogy tovább tájékozódhassam kiváló törvényhozói munkájukról!

Végezetül hadd írjak le egy tanulságos példázatot: volt egyszer néhány képviselő, aki törvénybe kívánta foglalni a periodikus táblázatot, az antikimistáktól való mérhetetlen rettegésükben. A pánik oly nagy volt (mindenki tartott attól, hogy az antikimisták megszüntetik az összes elemeket és vegyületeket), hogy át is ment a törvénytervezet. Csak ekkor ébredtek rá, hogy kifelejtették a táblázatból a cinket, s az országban óriási gazdasági válság állt elő. Kérem, fontolják meg e történet tanulságait, és kerüljék el ama képviselők sorsát, akik ily csúful kifogtak magukon: a tudomány kérdéseit kívánták rendezni törvényekben, s végül a már elfogadott tényeket hagyták ki.

Tisztelettel,
egy aggódó állampolgár

Nem az LMBTQ emberektől kellene félnie a közösségnek, hanem a tájékozatlanságtól

Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.

Pilinszky János: NÉGYSOROS

Szilágyi Botond
Szilágyi Botond

Véleménye akkor is fontos számunkra, ha nem egyezik a szerkesztőség vagy szerzőink véleményével. Viszont a hozzászólásának eleget kell tennie pár alapfeltételnek. Vagyis nem lehet közönséges, nem lehet tartalmatlan trollkodás, nem lehet sértő vagy gyűlöletkeltő. Az ilyen kommenteket töröljük, a visszaeső kommentszédelgőket pedig kitiltjuk.

Legutóbbi bejegyzések

Archívum

Kategória