Politikai alvajárás, avagy látszatproblémák látszatorvoslása

P

A PNL és Klaus Johannis államelnök, kegyvesztetté váltak azok szemében, akik bennük látták Románia megváltóit. Számukra nem az a probléma, hogy a PNL által vezetett kormányzás katasztrofális szociális következményekkel járt, hogy ellenségesen nyilvánultak meg a szegényekkel és a társadalomból kirekesztett csoportokkal szemben, hogy botrányosan félrekezelték a járványhelyzetet és hogy az össztársadalmi válságot félvállról vették. A probléma az, hogy összeálltak a Szociáldemokrata Párttal.

Nemrég számos civil szervezet és közéleti személyiség írt alá egy nyílt levelet, melyben néhány követelést is megfogalmaznak. Noha a szöveg elején megjelenik a járványkezelés elégtelenségének és a gazdaságilag kiszolgáltatottak magukra hagyásának elítélése, ez az ítélet inkább retorikai motívum. Legalábbis, ha figyelembe vesszük a követeléseket (standard antikorrupciós követelések, igazságügyi reform, kétfordulós választás stb.) úgy tűnik, hogy az, ami ennek a nyílt levélnek a „politikai” tartalma, érintetlenül marad a romániai valóság leggyalázatosabb vonatkozásai által. Ehelyett: „európai Románia”, „politikai bányászjárás” stb. Meg hogy „rajtatok tartjuk a szemünket, fiúk!” (Javarészt fiúk.) De még egyszer, az, ami kiváltotta ezt a tiltakozást annyi, hogy a PNL koalíciót kötött a PSD-vel!

Közismert, hogy Románia felszínes politikai élete nem valós társadalmi problémák körül forog, legalábbis azok fejében, akik magukat az ország felvilágosult, européer, progresszív részének gondolják. 

A jobboldali anti-establishment politika jegyében (nem szélsőjobboldali, az másmilyen) a korrupcióellenes diskurzus a meghatározó. Eszerint a korrupció, mint központi rossz, az a gáncs ami az országot meggátolja abban, hogy olyan legyen, mint a nyugati országok – bár, hogy ezek milyenek és hogyan épültek fel: rejtély.

A korrupcióellenes diskurzus szerint a korrupció kiiktatása révén automatikusan beindul a fejlődés, amely utána elhozza minden társadalmi gond megoldását – vagy legalábbis lehetővé teszi. Ennek a „politikának” az a célja, hogy megszüntesse a politikát. Elengedhetetlen a politikai elégedetlenség ilyen egydimenziós megjelenítéséhez az a gondolat, hogy a kapitalista társadalmak automatikusan a fejlődés irányába tendálnak, amely mindenki számára elhozza a jólétet, bőséget, műveltséget és általános társadalmi békéhez vezet. Ha ez nem történik meg, akkor ennek oka a politikai elit silánysága, amelyet ki kell iktatni. Ezután minden megy majd magától, és a politikától undorodó „politizálók” hátra dőlhetnek.

Azok, akik mindeddig a PNL és Klaus Johannis hívei voltak, azt várták tőlük, hogy megszabadítsák őket a politikától – így például sokan helyeselték, hogy Klaus Johannis a PSD eltüntetését tűzte ki célul, és hogy a választások során nem volt hajlandó Viorica Dăncilă-vel vitatkozni. A hívek attitűdje nem változott, a PNL megítélése az, ami átfordult ellentétébe. Azok, akik „politikai bányászjárásról” beszélnek, ma csak azért foglalkoznak a politikával, hogy ne kelljen foglalkozzanak a politikával. A politika mint aktív és interaktív gyakorlat, mint közösségi jelenlét, mint szenvedélyes elköteleződés célok, eszmék és elvek mellett – nem létezik, még célként sem. A politika inkább zavaró, idegesítő tényező – fogak közé ragadt ételdarab, amit fanyalogva és mutrázva, arczsibbasztó mutatványok során próbálunk eltüntetni.

Vagyis a politikához fűződő cél itt a politika megszüntetése – egy szakértői, semleges, korrekt kormányzás, amellyel nem kell foglalkozni, és amely semmilyen politikai vívmányt, eredményt nem tartalmaz.

A rezist-középosztály mindeközben nem veszi észre, hogy a PNL-vel nem most kezdődtek a problémák. Jellemző, hogy most telt be a pohár: most, hogy a PSD-vel! Ó, politikai horror! De miért most? Miért nem akkor, amikor Klaus Johannis burzsuj cinizmussal azt mondta, hogy minden román állampolgárnak ajánlja a golfot? Miért nem akkor, amikor Ludovic Orban első intézkedése (még annak idején) az volt, hogy rakétákat vegyen? Miért nem akkor, amikor a PNL vezette kormányról kiderült, hogy egyáltalán nem készültek a pandémia negyedik hullámára? Miért nem akkor, amikor Florin Cîțu zárójelbe tette az egész országot a vezetőségért vívott hadjáratában? Vagy azon sorozatos gyalázat-nyilatkozatok alkalmából, amikor az emberfeletti ember, a politikai fenegyerek, a győztes csapat vezetője egy, az összeomlástól hajszálnyira álló társadalom előtt üres (és félreidézett; hamis) gazdasági mutatókkal kérkedett, és arról beszélt, milyen jó dolgunk van. De a pohár most telt be.

Miért a kétbites antikommunizmus célpontjának megjelenése az, amitől túlcsordult a pohár? Amitől eddig és ne tovább? Miért a bányászjárás asszociációja? Talán mert a rezist-középosztály számára 1989 éppen olyan forradalom, mint amilyen politika a politika. Forradalom a forradalmak ellen, forradalom a politika végéért. A román társadalom felmutatott egy politikai rátermettséget, de csak azért – derül ki utólag, évtizedek távlatából –, hogy többet „ne politizáljon”.

 A politikaellenes politika azóta mindig a „kommunisták”, a „szekusok”, a „régiek” ellen tud csak mozgósítani. Először mint tragédia (ellopott, eltérített forradalom), másodszor, harmadszor, negyedszer, mint komédia.

Emlékezzünk, még a Dăncilă-kormány idején Cristian Tudor Popescu a „kapzsiság-adó” bevezetésével kapcsolatban kommunista restaurációról beszélt. Kommunizmus nélkül a rezist-középosztály egyetlen politikai gesztusa, az antikommunizmus olyan hisztériává csap át, hogy minden bokorban Nicolae Ceaușescu kísértetét látja. A mostani „politikai bányászjárás” például épp olyan üdvös dolgokkal járt, hogy két napig szó volt a román adórendszerről. Persze, ez már túl magas, valahogy kötni kellene a PCR-hez a dolgot, hogy valamit képes legyen mondani erről a rezist-középosztály élserege. És tényleg: miért nincs ott a követelések között az adórendszer megreformálása, ami nélkül nem lesz lehetőség a mélyszegénység megszüntetésére? A nyílt levél írói épp megemlítették a szegényeket, de utána rátértek a lényegre – vagyis arra, hogy nem szándékoznak rátérni.

Azoknak, akik elkeseredtek a PNL-PSD-RMDSZ koalíció megalakulásán, nem veszik észre, hogy sokkal nagyobb aggodalomra ad okot az, hogy Romániában szemlátomást nincs egyetlen olyan párt sem, amely képes, vagy hajlandó lenne a hatalmas szociális válság tompítására. A PSD ímmel-ámmal tesz retorikai gesztusokat a gyarapodó romániai underclass felé. Az USR, akik most (tán mindörökké) megmaradnak „tisztának”, azt a neoliberális gazdaság- és társadalompolitikát tekintik újszerűnek és izgalmasnak, amiről máshol végre megpróbálják leszoktatni a politikai és gazdasági hatalmakat. És ne feledjük el, hogy az USR még a kezdetekor kigyomlálta magából a „baloldali elhajlókat”. Az AUR pedig kihasználhatja ugyan az össztársadalmi válságot, de kormányon majd le kell tenni az okostelefont és hergelés meg látszatpolitizálás mellett tartalmi politikával is szolgálni kell – amire nem felkészültek.

Szóval egyelőre maradni látszik a politikaellenes szemöldökráncolás. A nyomorultak fejadagját továbbra is a költségvetési impaktban mérik. Akik képesek lennének szervezett politikai mozgalomban részt venni, elhagyják az országot. Akik meg mégis itt maradnak – ezek a politikai alvajárók – azért kardoskodnak, hogy ne kelljen kardoskodniuk többé. S mintha hosszú álomból ocsúdnának fel, mikor újból szemmel kell tartaniuk „a politikát”. Csak szemmel, tisztes távolságból!

Olyan országra vágynak ők, ahol a jó életért nem kell megküzdeni, nem kell gondolkodni és vitatkozni róla. Ahol a dolgok mennek maguktól. Ilyen ország nincs.

 

Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.

Pilinszky János: NÉGYSOROS

Szilágyi Botond
Szilágyi Botond

Véleménye akkor is fontos számunkra, ha nem egyezik a szerkesztőség vagy szerzőink véleményével. Viszont a hozzászólásának eleget kell tennie pár alapfeltételnek. Vagyis nem lehet közönséges, nem lehet tartalmatlan trollkodás, nem lehet sértő vagy gyűlöletkeltő. Az ilyen kommenteket töröljük, a visszaeső kommentszédelgőket pedig kitiltjuk.

Legutóbbi bejegyzések

Archívum

Kategória