Választói levél

Édes Néném, tudom én azt pontosan – Kéd hagyta meg nekem –, hogy politikába ne ártsam magamat, ha kérdeznek is, a köznek ügyeiről röviden, velősen válaszoljak, tisztséget ne vállaljak, ha pedig látom gazemberek ténykedését, menjek tova, engedjem, hogy a rivális jelentse, az a dolga neki, attól lehet gazdag és kövér. Megfogadván ezeket, újságot már alig … Bővebben: Választói levél